topimage

교회 사진

글 수 1,285
번호
글쓴이
1165 야외예배 2010-05-30 야외예배-2 1 file
이태웅
1187   2010-06-16 2010-06-18 09:49
 
1164 야외예배 2010-5-30 야외예배-1 1 file
이태웅
1204   2010-06-16 2010-06-18 09:47
 
1163 예배 2010 어버이주일-꽃을 달아드리는 어린이 file
이태웅
823   2010-05-25 2010-05-25 16:53
 
1162 예배 2010 어린이주일-3 1 file
이태웅
585   2010-05-05 2010-05-05 21:23
 
1161 예배 2010 어린이주일예배-2 1 file
이태웅
558   2010-05-05 2010-05-05 21:22
 
1160 친교 생일축하드립니다. 2 file
이태웅
601   2010-05-05 2010-05-05 21:20
 
1159 예배 2010 어린이주일 예배 1 file
석찬일
729   2010-05-03 2010-05-05 21:18
 
1158 봉헌송 1구역 봉헌송 사진입니다 file
석찬일
672   2010-04-26 2010-04-26 11:02
 
1157 구역 생명의 양식 ? ^^ ! file
석찬일
570   2010-03-28 2010-03-28 11:15
 
1156 친교 설날 새배. 2 file
김상엽
837   2010-03-15 2010-04-03 12:43
 
1155 친교 설날 새배하기 (주일학교) 3 file
석찬일
777   2010-02-15 2010-03-12 00:00
 
1154 친교 우하영어린이 생일축하합니다 file
윤성천
665   2010-02-07 2010-02-07 09:09
 
1153 친교 예은이 첫 예배드린 날입니다 file
윤성천
507   2010-02-07 2010-02-07 09:06
 
1152 성가대 2010 성가대 모습입니다 file
석찬일
539   2010-01-17 2010-01-17 17:34
 
1151 기타 촛불 점화하시는 정근욱 집사님 file
석찬일
640   2010-01-17 2010-01-17 17:26
 
1150 기타 눈 오는 날 교회 모습 file
석찬일
525   2010-01-17 2010-01-17 17:19
 
1149 성가대 마지막주 성가대입니다.. 2 file
김미선
594   2010-01-03 2010-01-04 18:40
 
1148 행사 성탄 주일 예배 모습 file
석찬일
457   2009-12-31 2009-12-31 14:52
 
1147 행사 성탄축하 유아부 file
김상엽
505   2009-12-21 2009-12-21 13:08
 
1146 행사 성탄축하 유초등부 file
김상엽
453   2009-12-21 2009-12-21 13:06
 
XE Login